Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Pseudokrupp

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.