Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Perifera nervblockader

Långtidsverkande lokalanestetikum. Användes vid behov av längre duration.