Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Fertilitetsbehandling

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rökning försämrar fertiliteten hos både kvinnor och män.
  • Undervikt och kraftig övervikt försämrar fertiliteten.

Peroral ovulationsstimulering

Peroral ovulationsstimulering ska föregås av graviditetstest och behandlingen ska monitoreras med ultraljud.

Ovulationsstimulering med gonadotropiner

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Ovulationsinduktion efter ovulationsstimulering

Nedreglering av gonadotropiner

Gonadotropinantagonist

Lutealfasstöd