Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Vaginit, vaginos

Diagnostik och behandling av sjukdomar i vulva och vagina; www.janusinfo.se

Candidainfektion

Vid graviditet rekommenderas klotrimazol i första hand.

*Ingår inte i läkemedelsförmånen

Bakteriell vaginos

**Rekommenderad dos är 400 mg x 2 i 5–7 dagar.

Metronidazol är effektivt även mot trichomonas.

Vid graviditet rekommenderas klindamycin i första hand.

Sexuellt överförbara sjukdomar .