Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Hemofili A

*kan användas av barn över 12 år


Vid behov av långverkande faktor VIII-koncentrat hos barn under 12 år