Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Hudmykoser

Jästsvamp

Pityriasis versicolor

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan apotek.

Intertriginös dermatit

I första hand

I andra hand – vid otillräcklig effekt

Vaginit, vaginos

Dermatofyter (trådsvamp)