Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Seborroiskt eksem

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan apotek.

Seborroiskt eksem hos vuxna; www.viss.nu