Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Skabb

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds.

*Ingår inte i läkemedelsförmånen