Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Antibiotika för utvärtes bruk

Se rubriken Impetigo ovan.