Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Anal smärta och klåda

Vid anala besvär ska underliggande allvarlig sjukdom uteslutas med palpation, proktoskopi och rektoskopi.

Symtomatisk behandling
*Ingår inte i läkemedelsförmånen