Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Förstoppning hos barn

Till spädbarn (<1år)
Till barn >1år