Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rekommendera rökstopp. Erbjud patienter med Crohns sjukdom strukturerad rökavvänjning. Läs om Nikotinberoende .
Specialiserad vård

Mikroskopisk kolit

Startdos 9 mg/dag med successiv nedtrappning.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

I första hand

5-ASA – enbart vid Ulcerös kolit

STEROIDER

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Osteoporos

*Begränsad subvention; www.tlv.se

I andra hand

Doseringen av azatioprin vägleds av TPMT-bestämning, kroppsvikt och läkemedelsmetabolitkoncentrationer.

I tredje hand

*Endast när det är medicinskt motiverat med citratfri beredning.

För mer information se ECCO guidelines; www.ecco-ibd.eu