Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Immunosuppression vid njurtransplantation

Se Riktlinjer för immunosuppression vid njurtransplantation; www.janusinfo.se

Beakta risken för läkemedelsinteraktioner vid behandling med immunosuppressiva läkemedel.


Depåpreparat, doseras en gång per dag.