Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Kroniskt öppenvinkelglaukom

Målet med behandlingen är att förhindra progress av sjukdomen och försämring av patientens livskvalitet. Medicinsk behandling för att sänka ögontrycket väljs vanligen i första hand.

Vid nyinsättning rekommenderas i första hand prostaglandinanalog.

I första hand

PROSTAGLANDINANALOG


Endast för iterering

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

BETABLOCKERARE


Om dosering en gång om dagen är av betydelse för följsamheten och/eller vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av monoterapi kan kombinationsterapi ges

Endast för iterering

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel
*Begränsad subvention; www.tlv.se

Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom; www.janusinfo.se