Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Ankyloserande spondylit

Behandlingen inleds med COX-hämmare enligt ovan
Vid svårare former och otillräcklig effekt av COX-hämmare, TNF-HÄMMARE enligt ovan

Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur.

Axial spondylartrit; www.viss.nu

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar; www.socialstyrelsen.se