Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Gikt

Hälsosamma levnadsvanor
  • Minimera intaget av alkohol, särskilt öl, samt undvik högt intag av kött.
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
  • Överviktiga patienter bör gå ner i vikt.

Akut behandling

COX-hämmare, glukokortikoider och kolkicin är effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet (som hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom) och övrig medicinering.

Uratsänkande behandling

Överväg behandling redan efter första giktattacken. Startdos är 100 mg, dosökning med 100 mg i taget upp till max 900 mg/dygn, tills målnivån för urat har uppnåtts. När uratsänkande läkemedel sätts in under eller efter en giktattack, bör samtidigt skydd mot nya attacker ges, t.ex. COX-hämmare, kolkicin eller prednisolon tills uratvärdet har normaliserats.

Gikt; www.viss.nu
Läkemedelsbehandling av gikt; www.lakemedelsverket.se