Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Inflammatoriska system-, led- och ryggsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.

  • Fysisk aktivitet ger lägre sjukdomsaktivitet.
  • Rökning ökar risken för reumatisk sjukdom och ger sämre behandlingsresultat. Erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende .

COX-hämmare (NSAID)

I första hand

I andra hand

Vid otillräcklig effekt


Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar

Ulkusprofylax
Behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre

Steroider

STEROID FÖR INTRAARTIKULÄR INJEKTION

I stora leder som knä och axel

STEROID FÖR INTRA- OCH EXTRAARTIKULÄR INJEKTION

PERORAL STEROID

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Osteoporos
Behandling med perorala steroider ska användas i lägsta effektiva dos och bör trappas ut då det är möjligt.