Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Reumatoid artrit och psoriasisartrit

I första hand

DMARD

I andra hand – byte till eller tillägg av

TNF-HÄMMARE

*Endast när det är medicinskt motiverat med citratfri beredning.

Vid behandlingssvikt på metotrexat rekommenderas tillägg av TNF-hämmare. Vid intolerans mot metotrexat kan TNF-hämmare ges som monoterapi. Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur enligt ovan.

Reumatoid artrit; www.viss.nu
Psoriasisartrit; www.viss.nu
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar; www.socialstyrelsen.se