Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Vaccination av gravida

Se Vaccinationer; www.medscinet.se/infpreg . Att ta ställning till om ett vaccin skall ges under graviditet kräver en sedvanlig bedömning av nytta och risker. Nyttan är att skydda den gravida kvinnan mot befarad smitta och infektion. Vaccination av en gravid kvinna kan ibland rekommenderas även för att skydda hennes kommande spädbarn mot infektion. Se även vaccination av riskgrupper.

Vaccinationsrekommendationer för riskgrupper; www.janusinfo.se