Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Vaccination av vuxna

Tabell : Rekommendationer för vaccination av friska vuxna

Bild

  1. Booster dTp rekommenderas vart 20:e år, booster vid 30–35 år samt 50–55 år motsvarar perioder i livet då många blir föräldrar eller mor-/farföräldrar. För personer som har nära kontakt med spädbarn (<1 år) kan en boosterdos tidigareläggas för att minska risken för att barnet ska smittas med kikhosta. Det ska dock gå minst 10 år mellan doserna.
  2. Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas årligen från 65 års ålder. Friska gravida rekommenderas vaccination från och med graviditetsvecka 17. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccination skjutas på eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccinet ges.
  3. Pneumokockvaccin (Pneumovax), engångsdos, rekommenderas från 65 års ålder. Ingen revaccination.
  4. Vaccin mot herpes zoster. Zostavax är ett levande vaccin som ges som en dos. Kan övervägas från 65 års ålder. Kan inte ges till immunsupprimerade.
  5. Mässling-påssjuka-röda hund (MPR) rekommenderas till icke immuna personer, det vill säga personer som vet att de inte haft mässling och inte fått två doser vaccin. Det är framför allt hos personer födda 1960–1980 som det kan finnas osäkerhet kring immunitet.

Vaccination för vuxna; www.janusinfo.se
Vaccinationsrekommendationer för riskgrupper; www.janusinfo.se