Janusinfo Region Stockholm logga

Anemi

Läs om Hälsosamma levnadsvanor

B12-brist

Folsyrabrist

Järnbrist

I första hand – peroral behandling

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.


Vid sväljsvårigheter

I andra hand – intravenös behandling

Vid intolerans mot perorala järnpreparat eller aktiv inflammatorisk systemsjukdom.


Vid kortare behandlingsintervall och låg dos   (<200 mg)


Vid längre behandlingsintervall och hög dos   (>500 mg)

**Begränsad subvention;


Senast uppdaterad: 28 november 2023