Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Lokalanestesi

Lokalanestetikum väljs utifrån önskad effektduration och risk för toxicitet.

Ytanestesi av intakt hud eller vid bensår

Slemhinneanestesi

Infiltrationsanestesi och perifera nervblockader

Adrenalintillsats ger förlängd duration men är relativt kontraindicerat vid nedsatt cirkulation i fingrar och tår.


Senast uppdaterad: 29 juni 2023