Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Tromboflebit

Lokalbehandling

Vid behov av symtomatisk smärtstillande och antiinflammatorisk behandling. Ges som monoterapi eller tillsammans med systemisk behandling.

ORGANISKA HEPARINOIDER

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

Systemisk behandling

I första hand

PENTASACKARID

I andra hand

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Initial behandling ges med LMH i fulldos under 2–4 veckor (dalteparin 200 IE/kg, tinzaparin 175 IE/kg). Ställningstagande till fortsatt behandling tages efter klinisk utvärdering.

Utredning och behandling av tromboflebit; janusinfo.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2023