Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Atopiskt eksem

I första hand

Mjukgörare

Glukokortikoider för utvärtes bruk

Mjukgörare som underhållsbehandling samt i kombination med lokala glukokortikoider vid behov.

Specialiserad vård

I andra hand

KALCINEURINHÄMMARE

Lindrigt-medelsvårt atopiskt eksem

*Begränsad subvention; tlv.se

Medelsvårt-svårt atopiskt eksem

**Från 2 år

***Från 16 år

Senast uppdaterad: 29 juni 2023