Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Behandling av hyperfosfatemi och sekundär hyperparatyreoidism.

FOSFATBINDARE

I första hand

I andra hand

Dosen kalciumkarbonat bör inte överstiga 1 g per dag
VITAMIN D-ANALOG
KALCIMIMETIKA

Endast för dialyspatienter med hyperparatyreoidism och hyperkalcemi

Senast uppdaterad: 29 juni 2023