Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Ångestsyndrom

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Ångestsyndrom; kunskapsstodforvardgivare.se . Beteendeaktivering och fysisk aktivitet har positiv effekt på ångestsyndrom.

Ångest hos äldre

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom; socialstyrelsen.se

KBT är en effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

Paniksyndrom, social fobi och PTSD

KBT är förstahandsalternativ för de flesta individer. Effekten är bättre än eller likvärdig med läkemedel och mer bestående.

I första hand

I andra hand

Specialiserad vård

Paniksyndrom, social fobi och PTSD hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generaliserat ångestsyndrom

I första hand

I andra hand

Specialiserad vård

Generaliserat ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

I andra hand

Senast uppdaterad: 29 juni 2023