Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Gikt

Hälsosamma levnadsvanor
  • Minimera intaget av alkohol, särskilt öl, samt beakta kostrekommendationer vid gikt.
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
  • Överviktiga patienter bör gå ner i vikt.

Klokt råd

Vid gikt, sätt in långvarig uratsänkande behandling tidigt.

Akut behandling

COX-hämmare, glukokortikoider och kolkicin är effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet (som hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom) och övrig medicinering.

Uratsänkande behandling

XANTINOXIDASHÄMMARE

Överväg behandling redan efter första giktattacken. Startdos är 100 mg, dosökning med 100 mg per månad i taget upp till max 900 mg/dygn, tills måluratvärde har uppnåtts.

Profylax mot giktattack vid insättande av uratsänkande behandling

Eftersom risken för nya giktattacker ökar vid insättning av allopurinol rekommenderas nedanstående preparat i låg dos under upp till 6 månader.

I första hand

I andra hand

om ovanstående inte är lämpligt

Gikt; viss.nu
Läkemedelsbehandling av gikt; lakemedelsverket.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2023