Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Reumatoid artrit och psoriasisartrit

Initial behandling


DMARD
Vid kvarstående medelhög eller hög sjukdomsaktivitet

Tillägg av eller byte till

TNF-HÄMMARE

I första hand

*citratfri beredning


I andra hand

**Förpackningen med 12x1 stycken är mest kostnadseffektiv

Vid behandlingssvikt på metotrexat rekommenderas tillägg av TNF-hämmare. Vid intolerans mot metotrexat kan TNF-hämmare ges som monoterapi. Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur enligt ovan.

Reumatoid artrit; viss.nu
Psoriasisartrit; viss.nu
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar; socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2023