Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Vaccination av barn

Se Barnvaccinationer; janusinfo.se .

Dokumentet innehåller information och länkar avseende de vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet, inklusive dosering, intervall, administrationssätt, och hur vacciner kan kombineras. Information finns även om vaccination av särskilda riskgrupper bland barn.

Tabell : Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Bild

*Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2013.

**Till särskilda riskgrupper

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering av vaccinationer; folkhalsomyndigheten.se . Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023