Janusinfo Region Stockholm logga

Vätsketerapi och nutrition

Specialiserad vård

Vätsketerapi

När peroral/enteral vätskebehandling inte är tillräcklig rekommenderas i första hand kristalloida lösningar intravenöst. För barn hänvisas till lokala riktlinjer.

KRISTALLOID LÖSNING

Vid terapisvikt bör patienten bli föremål för ett multidisciplinärt omhändertagande.

För elektrolyttillsatser, se Infusionskoncentrat nedan .

Basal glukostillförsel

GLUKOSLÖSNING

Nutritionsbehandling

Enteral nutrition är alltid förstahan d sval vid otillräckligt intag peroralt , om inte kontraindikationer finns. Parenteral nutrition används i de fall enteral nutrition inte kan ges eller är otillräckligt för att uppnå aktuellt energimål , s e tabell nedan och Nutritionsbehandling ;

.

Bild

TREKAMMARPÅSE

VITAMINER

För total parenteral nutrition ska vitaminer ( t . ex . Soluvit och Vitalipid Adult) , spårämnen (t . ex . Addaven) och eventuellt elektrolyter tillsättas . Tiamin ges separat (inte i trekammarpåse) på särskild indikation.

Vattenlösliga


Fettlösliga

SPÅRÄMNEN

INFUSIONSKONCENTRAT – tillsatser

Senast uppdaterad: 30 november 2023