Janusinfo Region Stockholm logga

Förstoppning hos vuxna

Hälsosamma levnadsvanor
  • Kost med högt fiberinnehåll.
  • Regelbunden fysisk aktivitet, t.ex. löpning eller rask promenad.

I första hand

Intas med fördel i samband med måltid. Laktulos kan vara att föredra till äldre då det är lättare att svälja p.g.a. mindre mängd.

I andra hand

Uppföljning och utvärdering efter fyra veckors behandling. Fortsatt behandling endast vid fullgod effekt.

*Begränsad subvention;

Tilläggsbehandling vid behov

Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfunktionen.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024