Janusinfo Region Stockholm logga

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor
Specialiserad vård

Specialiserad vård

Mikroskopisk kolit

Startdos 9 mg/dag med successiv nedtrappning.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

I första hand

5-ASA – enbart vid Ulcerös kolit

STEROIDER

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos.

*Begränsad subvention;

I andra hand

Doseringen av azatioprin vägleds av TPMT-bestämning, kroppsvikt och läkemedelsmetabolitkoncentrationer.

I tredje hand

*citratfri
**vissa citratfria

Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) ;

Vårdförlopp Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – vuxna ;

Senast uppdaterad: 2 februari 2024