Janusinfo Region Stockholm logga

Kronisk pankreasinsufficiens

Hälsosamma levnadsvanor
  • Alkohol leder till progress av sjukdomen varför alkoholstopp är en viktig del av behandlingen.
  • Rökning leder till progress av sjukdomen. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om .

Intas under måltid. Viktigt att inte underdosera.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024