Janusinfo Region Stockholm logga

Lamotrigin Aurobindo blir Lamotrigin Orion

Nytt namn men samma läkemedel

Lamotrigin Aurobindo byter namn till Lamotrigin Orion den 3 juli 2023. Den enda skillnaden är det nya namnet, nytt varunummer och nytt utseende på förpackningarna. Under juli kommer båda läkemedlen att finnas parallellt, men från den 1 augusti får inte Lamotrigin Aurobindo saluföras längre.

Förskrivande läkare behöver utfärda nytt recept på Lamotrigin Orion till dem som tidigare fått Lamotrigin Aurobindo.

Kloka listan har uppdaterats med det nya namnet

Senast uppdaterad: 3 juli 2023