Janusinfo Region Stockholm logga

Årets preparatförändringar

Här visas förändrade preparat­rekommendationer på Kloka listan 2024 jämfört med 2023. Sortera efter substans eller terapiområde. Det går även att läsa motiveringen till varför ett preparat har utgått.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024