Janusinfo Region Stockholm logga

damoktokog alfa pegol - Jivi

Expertgruppen för endokrina sjukdomar

Motivering

Det finns nu ett mer prisvärt alternativ efter ett nytt trepartsavtal. Därför utgår Jivi från Kloka listan 2023.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023