Janusinfo Region Stockholm logga

dipyridamol - Dipyridamol

Expertgruppen för nervsystemets sjukdomar

Motivering

Likvärdig effekt uppnås av ASA respektive klopidogrel i monoterapi. Tillägg av dipyridamol till ASA är förknippat med flera nackdelar, så som högre biverkningsfrekvens, sämre följsamhet hos patienten, högre kostnad än monoterapi med ASA, dålig tillgänglighet och låg följsamhet till Kloka listan. Dipyridamol finns bara som kapsel och kan därför inte ges till patienter som inte kan svälja. Av dessa anledningar utgår dipyridamol från Kloka listan

Senast uppdaterad: 8 februari 2022