Janusinfo Region Stockholm logga

emedastin - Emadine

Expertgruppen för ögonsjukdomar

Motivering

Emedastin ersätts med de receptfria alternativen levokabastin (Livostin) och ketotifen (Zaditen) för att möjliggöra egenvårdsbehandling i så hög utsträckning som möjligt.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022