Janusinfo Region Stockholm logga

estradiol - Progynon

Expertgruppen för kvinnosjukdomar och förlossning

Motivering

 Progynon är dyrare jämfört med alternativet Femanest som bedöms som likvärdigt. Femanest rekommenderas därför istället för Progynon som därmed utgår från Kloka listan 2023.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023