Janusinfo Region Stockholm logga

kalcipotriol - Zoriaxiol

Expertgruppen för hud- och könssjukdomar

Motivering

Zoriaxiol är avregistrerat och läkemedlet utgår därmed från Kloka listan.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022