Janusinfo Region Stockholm logga

levonorgestrel - Levosert

Expertgruppen för Kvinnosjukdomar och förlossning

Motivering

Hormonspiralen Levosert har utträtt ur läkemedelsförmånen och rekommenderas därför inte längre på Kloka listan. Istället rekommenderas Mirena som är ett likvärdigt preparat som ingår i läkemedelsförmånen.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023