Janusinfo Region Stockholm logga

makrogol + elektrolyter - Vistaprep

Expertgruppen för mag- och tarmsjukdomar

Motivering

Rationalisering av antal rekommenderade preparat. Det finns nu ett annat preparat (Plenvu) som kan ges i lägre volym vilket ofta är en fördel för patienterna. Därför utgår Vistaprep från Kloka listan 2023.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023