Janusinfo Region Stockholm logga

melatonin - Melatonin Orifarm oral lösning

Expertgruppen för psykisk hälsa

Motivering

Rationalisering av antal rekommenderade preparat. Flaska innehållande melatonin som oral lösning finns kvar i form Melatonin Unimedic Pharma men i en något mindre förpackning (100 ml). De två läkemedlen har samma pris per ml lösning.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023