Janusinfo Region Stockholm logga

melatonin - Mellozzan

Expertgruppen för psykisk hälsa

Motivering

Rationalisering av antal rekommenderade preparat. Tablett innehållande melatonin finns kvar bland annat i form av Melatonin AGB som har ett brett sortiment av olika styrkor och som förutom 100-förpackning även finns i 30-förpackning i alla styrkor, vilket Mellozzan saknar.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023