Janusinfo Region Stockholm logga

metylfenidat tablett- Metylphenidate, Medanef, Medikinet, Ritalin

Expertgruppen för psykisk hälsa

Motivering

Användning av kortverkande beredningar av metylfenidat medför högre risk för felaktig användning jämfört med medellångverkande beredningar. Därför utgår kortverkande beredningar av metylfenidat från Kloka listan 2023.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023