Janusinfo Region Stockholm logga

prednison - Deltison (vid Kronisk inflammatorisk neuropati)

Expertgruppen för nervsystemets sjukdomar

Motivering

Prednison PO har avregistrerats. Likvärdig effekt uppnås av IV metylprednisolon och PO prednisolon som finns kvar på Kloka listan.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022