Janusinfo Region Stockholm logga

propyltiouracil - Tiotil

Expertgruppen för endokrina sjukdomar

Motivering

Tiotil är avregistrerat och läkemedlet utgår därmed från Kloka listan. Istället rekommenderas propyltiouracil (licens).

Senast uppdaterad: 8 februari 2022