Janusinfo Region Stockholm logga

Förändrade preparatrekommendationer jämfört med Kloka listan 2023

(sorterat efter läkemedelssubstans)

Nytillkommna preparat


läkemedelssubstans

Preparat

gabapentin

Gabapentin Orion

tiotropium

SpirivaLäkemedel för specialiserad vård


damoktokog alfa pegol

Jivi

lamotrigin

Lamotrigin Actavis dispergerbar tablett

metotrexat

Injexate

metotrexat

Nordimet

mykofenolsyra

Myfenax

progesteron

Cyclogest vagitorium

rivaroxaban

Xarelto

takrolimus

Tacforius depotkapsel

Preparat som utgått


läkemedelssubstans

Preparat

adrenalin

Emerade

gabapentin

Gabapentin 1A Farma

insulin humant

Inusman Basal

melatonin

Melatan

melatonin

Melatonin AGBLäkemedel för specialiserad vård


alprostadil

Caverject

insulin glargin

Lantus

lamotrigin

Lamotrigin ratiopharm dispergerbar tablett

progesteron

Lutinus vaginaltablett

turoktokog alfa

Novoeight

turoktokog alfa pegol

Esperoct


Flytt från specialiserad vård till basrekommendation


läkemedelssubstans

Preparat

insulin glargin

Abasaglar

insulin glargin

Toujeo

pimekrolimus

Elidel

takrolimus

Takrolimus ..., Protopic


Senast uppdaterad: 16 januari 2024