Janusinfo Region Stockholm logga

Förändrade preparatrekommendationer jämfört med Kloka listan 2021

(sorterat efter terapiområde)

Nytillkomna preparat

tte

Indikation

läkemedelssubstans (Preparat)

Allergisk konjunktivit

levokabastin (Livostin ögondroppar)

Allergisk konjunktivit

ketotifen (Zaditen ögondroppar, endosbehållare)


Antikonception

dienogest + etinylestradiol (Dienorette)

Antikonception

drospirenon (Slinda)

Extern otit

fluocinolonacetonid (Otazem)

Infektioner

erytromycin (Abboticin)

Sömnstörningar

melatonin (Mellozzan)

Specialiserad vård
Skriv tabellbeskrivning här

Epilepsi

valproinsyra (Absenor, Absenor Depot)

Fertilitetsbehandling

follitropin alfa (Bemfola)

Osteoporos

teriparatid (Movymia, Terrosa)

Osteoporos

teriparatid (Teriparatide Teva)

Perifera nervblockader

ropivakain (Ropivacaine Fresenius Kabi)

Status epilepticus (vuxna)

lorazepam (Lorazepam Macure)

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

melatonin (Melatonin Orifarm oral lösning, Melatonin Unimedic Pharma oral lösning)

Tyroideasjukdomar

propyltiouracil (Propyltiouracil licensläkemedel)

Preparat som utgått


Indikation

läkemedelssubstans (Preparat)

Allergisk konjunktivit

emedastin (Emadine)

Psoriasis

kalcipotriol (Zoriaxiol)

Stroke och TIA

dipyridamol (Dipyridamol)

Specialiserad vård
Skriv tabellbeskrivning här

Kronisk inflammatorisk neuropati

prednison (Deltison)

Multipel skleros

prednison (Deltison)

Flytt från specialiserad vård till basrekommendation


Indikation

Preparat

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

linaklotid (Constella)


Senast uppdaterad: 25 april 2022