Janusinfo Region Stockholm logga

Förändrade preparatrekommendationer jämfört med Kloka listan 2023

(sorterat efter terapiområde)

Nytillkomna preparat

tte

Indikation

läkemedelssubstans (Preparat)

Astma hos vuxna och barn från 12 år

tiotropium (Spiriva)

Neuropatisk smärta

gabapentin (Gabapentin Orion)

Restless legs

gabapentin (Gabapentin Orion)Specialiserad vård
Skriv tabellbeskrivning här

Indikation

läkemedelssubstans (Preparat)

Benartärsjukdom

rivaroxaban (Xarelto)

Epilepsi

lamotrigin (Actavis dispergerbar tablett)

Fertilitetsbehandling

progesteron (Cyclogest vagitorium)

Hemofili A

damoktokog alfa pegol (Jivi)

Immunsuppression vid njurtransplantation

mykofenolsyra (Myfenax)

Immunsuppression vid njurtransplantation

takrolimus (Tacforius depotkapsel)

Psoriasis

metotrexat (Injexate och Nordimet)

Reumatoid artrit och psoriasisartrit

metotrexat (Injexate och Nordimet)Preparat som utgått


Indikation

läkemedelssubstans (Preparat)

Akuta allergiska reaktioner

adrenalin (Emerade)

Diabetes mellitus typ 2

insulin humant (Insuman Basal)

Neuropatisk smärta

gabapentin (Gabapentin 1A Farma)

Restless legs

gabapentin (Gabapentin 1A Farma)

Sömnstörningar

melatonin (Melatan och Melatonin AGB)

Specialiserad vård
Skriv tabellbeskrivning här

Indikation

läkemedelssubstans (Preparat)

Diabetes mellitus typ 1

insulin glargin (Lantus)

Epilepsi

lamotrigin (Lamotrigin ratiopharm dispergerbar tablett)

Erektil dysfunktion

alprostadil (Caverject)

Fertilitetsbehandling

progesteron (Lutinus vaginaltablett)

Hemofili A

turoktokog alfa (Novoeight)

Hemofili A

turoktokog alfa pegol (Esperoct)

 

Senast uppdaterad: 20 februari 2024