Janusinfo Region Stockholm logga

aklidinium + formoterol (Duaklir Genuair)

Expertgruppen för lung- och allergisjukdomar

Motivering

Duaklir Genuair - tillägg av formoterol till aklidinium synes inte reducera antalet exacerbationer jämfört med aklidinium ensamt. Dessutom kräver den fasta kombinationen av LAMA och LABA dosering två gånger om dagen (effektduration 12 timmar). Därför upptas inte Duaklir Genuair på Kloka listan.

Referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
    Länk till annan webbplats.
  2. D'Urzo A et al. A randomised double-blind, placebo-controlled, long-term extension study of the efficacy, safety and tolerability of fixed-dose combinations of aclidinium/formoterol or monotherapy in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2017 Apr;125:39-48. PubMed Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022